Kontakt

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
č. autorizace: 0300589

Ing. Jaroslav Radovnický
Kpt. Jaroše 10
352 01 Aš

mob.tel.: 777552032
kancelář tel./fax: 354694953
e-mail: projekt@radovnicky.cz

Oprávnění vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy

Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP

SEO